taheri en


‌‌Books List
No. ‌Book Title Propagate No. Last Propagate Date Faculty Book Type Authors
1    آشنایی با فیزو(فدراسیون بین المللی ورزش های دانشگاهی)    first    2008-09-22    تهران:پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی    ترجمه   
2    حقوق ورزشی    first    2009-07-15    اندیشه های حقوقی    تالیف   
3    اصول آموزش ژیمناستیک    first    2009-07-15    دانشگاه رازی کرمانشاه    تالیف   
4    فرهنگ مصور اصطلاحات آسیب شناسی و حرکات اصلاحی    first    2008-07-14    دانشگاه رازی کرمانشاه    تالیف   
5    ورزش و سلامتی    first    2004-07-14    نشر صالح    ترجمه   MainAuthor:هاگر,Authors:  
6    حرکات اصلاحی    first    2003-07-15    نشر صالح    تدوین و گردآوری   
7    رفتار حرکتی    first    2004-11-14    بامداد کتاب    ترجمه   MainAuthor:کلوکا,Authors:  
8    ناهنجاری های اسکلتی و تمرینات اصلاحی    first    2009-03-02    انتشارات ونوس    تالیف   
9    استانداردها،ابعاد فضاها و اماکن ورزشی    first    2010-07-23    آوای ظهور    تصنیف   
10    ورزش در آپارتمان    first    2011-07-07    بوی شهر بهشت    تدوین و گردآوری   
11    مقاوم در برابر زمین خوردن    first    2014-04-10    همراه دانش    ترجمه   MainAuthor:دبرا جی. رز,Authors:  
12    پایه‌های رفتار حرکتی    first    2015-04-10    ترجمان خرد    ترجمه   MainAuthor:Fairbrother, Jeffrey T,Authors:  
13    درک مهارت‌های حـرکتی در کودکانی بـا خام حرکتی، بیش فعالی و نقص توجه، اوتیسم و دیگر اختلالات یادگیری    first    2015-03-30    ترجمان خرد    ترجمه   MainAuthor:Kurtz, Lisa A,Authors: